30 kwietnia 2024

Szkoła Podstawowa nr 42

7 - 8 maja zebrania z Rodzicami

Szanowni Państwo,
W dniach 7-8 maja odbędą się zebrania z Rodzicami według następującego harmonogramu:

WTOREK 7 maja 2024 r.
2b – godz. 17.00 s. 33
2c – godz. 17.00 s. 30

4a – godz. 17.00 s. 59
4b – godz. 17.00 s. 29
4c – godz. 17.00 s. 60

5a – godz. 17.00 s. 56
5b – godz. 17.00 s. 52
5c – godz. 17.00 s. 63
5d – godz. 17.00 s. 58

6a – godz. 17.00 s. 40
6b – godz. 17.00 s. 50
6c – godz. 17.00 s. 51
6d – godz. 17.00 s. 47

7a – godz. 17.00 s. 49
7b – godz. 17.00 s. 54
7c – godz. 17.00 s. 48
7d – godz. 17.00 s. 43

O godz. 17.30 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie dla Rodziców uczniów klas 8 dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Następnie odbędą się spotkania z Wychowawcami w następujących salach:
8a – sala 41
8b – sala 56
8c – sala 63

ŚRODA 8 maja 2024 r.
0a – godz. 18.00 s. 38
0b – godz. 18.00 s. 39

1a – godz. 17.00 s. 31
1b – godz. 17.00 s. 33
1c – godz. 17.00 s. 30

2a – godz. 17.00 s. 35

3a – godz. 17.00 s. 36
3b – godz. 17.00 s. 32
3c – godz. 18.00 s. 32
3d – godz. 17.00 s. 29

Nauczyciele bez wychowawstwa będą pełnili dyżur w pokoju nauczycielskim w godz. 17.00-19.00.