Kalendarium roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

4 września 2023 r. (pon)

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego cz. II

11 września 2023 r. (pon)

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

(na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2023 poz. 1211)

13 października 2023 r. (pt)

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2023 poz. 1211)

2-3 listopada 2023 r.
(czw-pt)

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów          
z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia)

4 grudnia 2023 r. (pon)

6.

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

22 grudnia 2023 r. (pt)

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

8.

Zebranie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji za I okres

8 stycznia 2024 r. (pon)

9.

Podsumowanie wyników w nauce

 i zachowaniu za I okres – apele dla klas

12 stycznia 2024 r. (pt)

10.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024 r.

11.

Zebranie Rady  Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w I okresie

31 stycznia 2024 r. (pon)

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

13.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2023 poz. 1211)

2 maja 2024 r. (czw)

14.

Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów         
z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia)

6 maja 2024 r. (pon)

15.

Święto Patrona Szkoły.

13 maja 2024 r. (pon)

16.

Egzamin ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2023 poz. 1211)

14 – 16 maja 2024 r.
(wt-czw)

17.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. 2023 poz. 1211)

31 maja 2024 r. (pt)

18.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

do 3 czerwca 2024 r. (pon)

19.

Informacja dla Rodziców i uczniów                
o przewidywanych ocenach rocznych

do 5 czerwca 2024 r. (śr)

20.

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

10 – 12 czerwca 2024 r.
(pon-śr)

21.

Zebranie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej

12 czerwca 2024 r. (śr)

22.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r. (pt)

23.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024

21 czerwca 2024 r. (pt)

24.

Ferie letnie

22 czerwca –

31 sierpnia 2024 r.

 

Plan uroczystości i apeli 2023/2024

L.p.

Uroczystość (apel)

Data

Klasy

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024

4 września 2023 r.

(pon)

0-I

godz. 12.00

p. Łysakowska Anna

II-III (bez IIIc)

godz. 11.00

p. Kiełczewska Marta

VI-VIII

godz. 10.00

p. Tomaszewska Wioletta

IV-V + IIIc

godz. 9.00

p. Król Jolanta

2.

Sprzątanie świata „Sprzątanie świata łączy ludzy”

15 września 2023 r.

(pt)

0-III

p. Zdunek Małgorzata

IV-VIII

p. Poźniak Monika

3.

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września 2023 r.

(wt)

0-III

p. Pawluk Helena

IV-VIII

p. Buczkowska Kamila

4.

Ślubowanie klas I

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023 r.

(pt)

I

godz. 900

p. Machalska Renata – prowadzenie;

przygotowanie – zespół n-li klas I

0,II – VIII

godz. 1100

p. Kossakowska Teresa, p. Gładka Ewa – przygotowanie
i prowadzenie

oprawa muz. – zespół Sylaba/chór szkolny

5.

Pasowanie na „Świetliczaka”

26 października 2023 r.

(czw)

I

p. Gnatowska Anna + wychowawcy świetlicy

6.

Szkolne Dni Dobrego Jedzenia

październik/listopad 2023 r.

0-VIII

zespół ds. promocji zdrowia

7.

Rocznica Odzyskania Niepodległości
(Dni niepodległości)

8-10 listopada 2023 r.

(śr-pt)

0 – VIII

p. Gula-Araya Barbara – apel
p. Cyrych Elżbieta,
p. Spoczyńska-Król Katarzyna

8.

Tydzień wartości, czyli „Wartościowy Tydzień”

listopad 2023 r.

0-VIII

p. Lewandowska Magdalena – koordynator

9.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (apel)

1 grudnia 2023 r.

0-VIII

zespół ds. integracji

10.

Jasełka. Apel świąteczny.

22 grudnia 2023 r.

(pt)

0 – III

p. Lewandowska Magdalena

oprawa muz. – zespół Sylaba

IV-VIII

p. Skiba Magdalena

oprawa muz. – chór szkolny

11.

Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący)

11 stycznia 2024 r.

(czw)

0 – III

p. A. Ogorzałek – wicedyrektor

IV – VIII

p. A. Frej – wicedyrektor

12.

Dzień Bezpiecznego Internetu

6 lutego 2024 r.

I-VIII

p. Okrasa-Truba Sylwia

p. Milczarek Krzysztof

13.

Tydzień Mózgu

18-22 marca

2024 r.

0-VIII

p. Grochowska Beata – koordynator

14.

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca 2024 r.

(czw)

0 – III

samorząd I – III

IV – VIII

samorząd IV – VIII

15.

Święta Wielkanocne

27 marca 2024 r.

(śr)

0 – III

ks. Jaworski Wojciech

oprawa muz. – zespół Sylaba

IV – VIII

p. Wojtyłło Joanna

oprawa muz. – chór szkolny

16.

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień 2024 r.

0 – VIII

zespół ds. ekologii

17.

Dzielnicowy Tydzień Bezpieczeństwa

do ustalenia

0-VIII

p. Nadolska-Buczyńska Anna – koordynator

18.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2024 r.

(pon)

0 – VIII

p. Bieńkowska-Wasiluk Katarzyna

oprawa muz. – chór szkolny

19.

Dzień Patrona

13 maja 2024 r.

(pon)

0 – VIII

p. Gromotowicz-Łomot Anna

p. Pochopień Marzenna

oprawa muz. – zespół Sylaba/chór szkolny

20.

XV Festyn Rodzinny

„Z Gałczyńskim po Polsce”

7 czerwca 2024 r.

(pt)

0 – VIII

dyrektor szkoły

wicedyrektorzy

21.

Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący)

19 czerwca 2024 r.

(śr)

0 – III

p. A. Ogorzałek – wicedyrektor

IV – VIII

p. A. Frej – wicedyrektor

22.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

godz. 8.30

0-II

p. Poduszczak Beata

oprawa muz. – zespół Sylaba

21 czerwca 2024 r.

godz. 10.00

III-V

p. Słapińska Karina

oprawa muz. – zespół Sylaba/chór

21 czerwca 2024 r.

godz. 11.30

VI-VII

p. Dobkowska Aneta

oprawa muz. – chór szkolny

21 czerwca 2024 r.

godz. 13.00

VIII

p. Skiba Magdalena

oprawa muz. – chór szkolny