Oferta edukacyjna placówki

W 2009 roku zakończono gruntowną modernizację placówki, dzięki której budynek zyskał nowy, atrakcyjny wygląd.

SP42 to nowoczesne i dobrze wyposażone sale lekcyjne, sale komputerowe, pracownie specjalistyczne: Doświadczania Świata, Integracji Sensorycznej, biblioteka z Centrum Multimedialnym, boiska, sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową, gabinet pielęgniarki, stołówka, szatnie z szafkami.
Opieka świetlicowa dla dzieci z klas 1-8 (dzieci z oddziałów przedszkolnych pozostają pod opieką wychowawców przez cały czas pobytu w szkole w godz. 7.00 - 17.30 w swoich salach).
Nauka języka angielskiego od klasy 0.
Opieka specjalistów m.in.; psychologa, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, terapeuty integracji sensorycznej.
Szeroka gama imprez kulturalnych (m.in. Dzień Patrona, Festyn Rodzinny, akcje charytatywne, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi) a także bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań min.:

Zajęcia pozalekcyjne:
zajęcia taneczne Tazaro, zajęcia karate, zajęcia judo, język angielski, piłka siatkowa, piłka nożna.

Koła zainteresowań dla klas 1-3:
ortograficzne, recytatorsko – teatralne, teatralne, języka angielskiego (dla klas 1-2 i 2-3), języka angielskiego Wars i Sawa (dla klas 2 i 3), języka włoskiego, szachowe dla początkujących, szachowe dla zaawansowanych, informatyczne, matematyczne, matematyczne Warsa i Sawy, kreatywne Wars i Sawa, sztuka Wars i Sawa, ekologiczne, origami, plastyczne, coś z niczego –  z wykorzystaniem materiałów surowców wtórnych, zdrowego odżywiania, nauka gry na gitarze, chór, zespól Sylaba.

Koła zainteresowań dla klas 4-6:
polonistyczne, humanistyczno – polonistyczne Wars i Sawa, dziennikarskie, biblioteczne z elementami dziennikarstwa, scrabble, języka angielskiego, włoskiego, języka hiszpańskiego Wars i Sawa, ekologiczne, przyrodniczo – geologiczne, przyrodnicze, techniczne, szachowe dla początkujących, szachowe dla zaawansowanych, matematyczne, matematyczne Wars i Sawa, informatyczne, komunikacyjne, kreatywne, trening twórczego myślenia, doradztwo zawodowe, chór, wolontariat, SKS, udzielania pierwszej pomocy.

Koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli wychowawców świetlicy:
piłka nożna, zajęcia ruchowe, edukacja przez ruch, pierwsza pomoc, zajęcia czytelnicze, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, techniki szybkiego czytania, bajkoterapia, scrabble, origami, plastyczne, rękodzieło, decoupage.

Uczniowie mogą również korzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych na poziomie klas 1-3 oraz 4 – 6 przede wszystkim z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Organizowane są również zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Dodatkowo w szkole powstały nowe przestrzenie uczenia się (kąciki).

Są to między innymi:

codzienne spotkania z Patronem Szkoły Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim

 

zabawy logopedyczne i wierszyki łamiące języki

 

tabliczka mnożenia, miary kątów

 

na sportowo

 

spotkania z książką, czasopismami…

 

telewizyjnie i edukacyjnie

 

szachy

 

nauka przez zabawę

 

elementy Montessori

 

język angielski na wesoło

 

doświadczanie poprzez zmysły

 

Szkoła Podstawowa nr 42 to placówka przyjazna osobom niepełnosprawnym. Dysponujemy windą i podjazdami, szerokie drzwi ułatwiają wejście do szkoły. Dodatkowym atrybutem sprzyjającym osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom jest bliskość basenu rehabilitacyjnego "Muszelka" oraz przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci (wszystkie obiekty tj. szkoła, basen i przychodnia stanowią jeden kompleks).