Wars i Sawa

Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa
w Szkole Podstawowej nr 42

Szanowni Rodzice!

Od kilku lat w naszej szkole podejmowane są działania w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa. Na bazie tego programu powstał nasz szkolny program „Zaczarowana dorożka i jej pasażerowie w świecie talentów”. Każdego roku, korzystając z doświadczenia pracy z uczniami dokonujemy ewaluacji naszych działań, wyciągamy wnioski i wprowadzamy potrzebne zmiany. Staramy się, aby organizacja zajęć w ramach programu Wars i Sawa odpowiadała potrzebom Państwa dzieci.

W klasach 1-3 możemy mówić o potencjale dziecka, natomiast czy dziecko jest uzdolnione i w jakim kierunku, możemy wnioskować dopiero w klasach 4-6, gdyż jest to czas krystalizacji uzdolnień. Dlatego też, Zespół Wspierania Uzdolnionych podjął we wrześniu 2015 r. decyzję, że badania psychologiczne będą przeprowadzane w klasie 4.

W jaki sposób uczniowie są kwalifikowani do programu? Uczniowie klas 4 wyróżniający się umiejętnościami i wiedzą na tle klasy typowani są przez wychowawców. Następnie po wyrażeniu przez Państwa zgody, dzieci spotykają się z psychologiem szkolnym.

Szkoła w miarę swoich możliwości wychodzi na wprost potrzebom dzieci uzdolnionych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych Warsa i Sawy. Nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi na lekcjach, które prowadzą. Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „Wars i Sawa” mogą Państwo znaleźć adresy ośrodków, proponujących zajęcia dla uczniów uzdolnionych. Takie zajęcia odbywają się również w Domu Kultury „Świt” w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci, które polecam Państwa uwadze.

Każdemu uczniowi zakwalifikowanemu do programu został przydzielony opiekun, którym jest wychowawca klasy. Uczniowie uczestniczący w programie są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji poświadczającej jego zaangażowanie we własny rozwój. Proszę, aby uczniowie posiadali segregator formatu A4, w którym będą gromadzić wszelkie zdobyte dyplomy, czy też swoje prace. Pierwsza strona segregatora to „karta ucznia zdolnego”, którą dołączam do tego listu. Bardzo proszę, aby do dnia 30 listopada uczniowie oddali segregatory do swoich opiekunów.

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, jak również na stronie Biura Edukacji. W przypadku pytań, czy wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez e-dziennik. Zawsze mogą Państwo skorzystać również z pomocy psychologa szkolnego.

Karta ucznia zdolnego
Zgłoszenie ucznia do poradni
 

Wars i Sawa program wspierania uczniów uzdolnionych

Zapraszamy do zapoznania się z programem wspierania uczniów uzdolnionych realizowanym w naszej szkole.

Program wspierania uczniów uzdolnionych

 Miejsca Odkrywania Talentów

BioCentrum Edukacji Naukowej
Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4
tel. 22 597 07 68
e-mail: biocen@iimcb.gov.pl
www: http://www.biocen.edu.pl
Osoba do kontaktu: Agnieszka Chołuj
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2002-01-01
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.
Partnerzy:
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Fundacja BioEdukacji, Festiwal Nauki.

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP
Warszawa, ul. Konopnickiej 6
tel. 22 339 07 20
e-mail: ksztalcenie@zhp.pl
www: http://www.ksztalcenie.zhp.pl
Osoba do kontaktu: Ryszard Polaszewski
Udział w przedsięwzięciu jest odpłatny dla uczestników.
Koszt który ponoszą uczestnicy: 70,00 zł.
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1994-09-01
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w miesiącu.
Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia.

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, ul. Al. Lotników 32/46
tel. 22 847 09 20
e-mail: cft@cft.edu.pl
www: http://www.cft.edu.pl
Osoba do kontaktu: Lech Mankiewicz dyrektor CFT PAN
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1980-06-02
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się rzadziej niż raz w miesiącu.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Centrum Myśli Jana Pawła II
Warszawa, ul. Foksal 11
tel. 22 826 42 21
e-mail: centrum@centrumjp2.pl
www: http://www.centrumjp2.pl
Osoba do kontaktu: Jacek Kaniewski
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2006-04-03
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu.
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć.

Centrum Nauki Kopernik
Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 495 05 05
e-mail: info@kopernik.org.pl
www: http://www.kopernik.org.pl
Osoba do kontaktu: Marta Fikus-Krynska
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2006-05-18
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
Warszawa, ul. Pl. Politechniki 1, sala 152
tel. 22 234 60 02
e-mail: csz@csz.pw.edu.pl
www: http://www.csz.pw.edu.pl
Osoba do kontaktu: Joanna Jaszuńska
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2010-03-11
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w miesiącu.
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć.

Dom Spotkań z Historią
Warszawa, ul. Karowa 20
tel. 22 255 05 00
e-mail: dsh@dsh.waw.pl
www: http://dsh.waw.pl/
Osoba do kontaktu: Anna Ziarkowska
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2006-09-18
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Ośrodek KARTA
FUNDACJA PRO BONO PL

Warszawa, ul. Podchorążych 83
tel. 22 840 83 40
e-mail: fundacja@probonopl.org
www: http://www.probonopl.org
Osoba do kontaktu: Ewa Olędzka
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2000-01-03
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się rzadziej niż raz w miesiącu.
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć.
Partnerzy:
19 Lokalnych Organizacji Pozarządowych.

Fundacja CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
Warszawa, ul. Noakowskiego 10
tel. 22 825 01 81
e-mail: martyna.studzinska@ceo.org.pl
www: http://www.ceo.org.pl
Osoba do kontaktu: Martyna Studzińska
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji
Warszawa, ul. Księcia Janusza 64
tel. 22 751 11 73
e-mail: k.lotkowska@ine.com.pl
www: http://www.ine.com.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Lotkowska
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2010-01-01
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu.
Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.
Partnerzy:
PAN, APS.

Ośrodek Promocji Talentów
Warszawa, ul. ul.Elbląska 51
tel. 22 633 24 04
e-mail: dds@gimnazjum54.waw.pl
www: http://www.gimnazjum54.waw.pl
Osoba do kontaktu: Danuta Dziadyk-Szczepińska
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1993-09-01
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.
Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych. Uczeń uzdolniony nie musi być prymusem, ale powinien wykazać się pasją poznawczą, mieć swoje zainteresowania, chcieć wiedzieć więcej. Każdy uczestnik bierze udział w cyklu różnorodnych zajęć obejmujących wiedzę i umiejętności z rożnych dziedzin nauki.
Wiek dzieci, do których skierowana jest oferta:
szkoła podstawowa,
szkoła gimnazjalna.
Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań.
Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Staszicowski Klub Talentów
Warszawa, ul. Nowowiejska 37a
tel. 22 825 13 25
e-mail: skt@staszic.waw.pl
www: http://www.skt.staszic.waw.pl
Osoba do kontaktu: Monika Winek
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2010-09-01
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych. Klub skupia uczniów zainteresowanych matematyką, naukami eksperymentalnymi oraz rodziców, którzy korzystają z zajęć prowadzonych przez pedagogów, psychologów. Zajęcia mają charakter warsztatowy, nakierowany na praktyczne wykorzystanie wiedzy oraz rozwój zdolności i zainteresowań.
Wiek dzieci, do których skierowana jest oferta:
szkoła podstawowa
Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.
Partnerzy:
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 9.

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Warszawa, ul. Jaworzyńska 8/2
tel. 22 499 67 90
e-mail: iga.glapinska@stowarzyszenie.edu.pl
www: http://www.stowarzyszenie.edu.pl
Osoba do kontaktu: Iga Glapińska
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2006-07-26
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu.
Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

Talent.pl
Warszawa, ul. Marszałkowska 80 lok. 206
tel. 601 218 414
e-mail: kontakt@talent.pl
www: http://www.talent.pl
Osoba do kontaktu: Wiktor Czeszejko-Sochacki
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
Warszawa, ul. Nowy Świat 72/9
tel. 22 789 29 18
e-mail: kontakt@uwc.org.pl
www: http://www.uwc.org.pl
Osoba do kontaktu: Krystyna Troszczyńska
Udział w przedsięwzięciu jest odpłatny dla uczestników.
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1991-09-01
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu.
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.
Partnerzy:
Szkoły międzynarodowe Unied World Colleges, brytyjskie szkoły prywatne.

Wszechświat w ręku – Hands-On Universe
Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 31
tel. 22 219 53 24
e-mail: euhoupl@euhou.net
www: http://www.pl.euhou.net
Osoba do kontaktu: Lech Mankiewicz
Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2004-09-01
Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu.
Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań. Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.
Partnerzy:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Planetarium w Olsztynie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Global Hands-On Universe.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Warszawa, ul. Plac Politechniki 1
tel. 22 621 93 12
e-mail: sekretariat@mini.pw.edu.pl
www: http://www.akademia.mini.pw.edu.pl

Źródło: www.men.gov.pl