Świetlica

Telefony kontaktowe:
tel. 22 675 83 47
tel. 608 338 334

Kierownik świetlicy szkolnej – Anna Gnatowska 
tel. 22 675 87 51
email: agnatowska@eduwarszawa.pl 
pokój 75 (poziom -1)

Pomieszczenia świetlicy:

klasy 1 przebywają w sali 28 - piętro 1,
klasy 2 przebywają w sali 73 - poziom -1,
klasy 3, 4... - przebywają w sali 46 - piętro 1.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2023/2024

Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.30.

Wychowawcy proszą o punktualne odbieranie dzieci wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w karcie zgłoszenia do świetlicy. Telefoniczne prośby o samodzielny powrót dziecka ze świetlicy nie będą uwzględniane. Samodzielny powrót dziecka możliwy jest po wypełnieniu odpowiedniego druku dostępnego u Wychowawców świetlicy.

W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć (m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne, ruchowe, umuzykalniające, origami) oraz koła zainteresowań.

W godzinach 8.10 – 16.30 dzieci podzielone są na trzy grupy wiekowe:

klasy 1 przebywają w sali 28 – piętro 1

klasy 2 przebywają w sali 73 – poziom -1,

klasy 3, 4... – przebywają w sali 46 – piętro 1.

W godzinach 7.00 – 8.10 oraz 16.30 – 17.30 wszystkie dzieci przebywają w sali nr 46.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci mogą przebywać również na boisku szkolnym, o czym wychowawcy będą informować każdorazowo poprzez wywieszenie kartki przy domofonie (na parterze przy wejściu do szkoły).

Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do świetlicy zabawek i zbędnych akcesoriów.

 

ZAPISY DO SZKOLNEJ ŚWIETLICY

Szanowni Państwo,

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego (4 września br.), w godzinach od 8:30 do 13.00, przy portierni, Wychowawcy świetlicy będą przyjmować wypełnione karty zgłoszeń do szkolnej świetlicy. Uprzejmie prosimy o  dostarczenie kompletnych kart, zawierających wszelkie potrzebne dane i podpisy. Prosimy o zabranie własnych długopisów. Karty zgłoszeń do świetlicy są dostępne na stronie internetowej szkoły w  menu strefa rodzica →  świetlica → pliki do pobrania → karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, u wychowawców świetlicy oraz w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby druki będzie można pobrać także w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICY  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

7.00-8.00

 • Zbieranie się dzieci w świetlicy. Przypomnienie zasad higieny i bezpieczeństwa.
 • Sprawdzenie przygotowania uczniów do lekcji.
 • Gry i zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

8.00-9.00

 • Zajęcia integracyjne.
 • Gry planszowe.
 • Czytanie czasopism, lektura własna.

9.00-11.00

 • Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznymi planami pracy.
 • Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do posiłku. Śniadanie.
 • Zajęcia integracyjne.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne.
 • Gry i zabawy dydaktyczne.
 • Czytanie baśni, bajek, wierszy i opowiadań.
 • Zajęcia przy muzyce: nauka piosenek, ilustrowanie muzyki ruchem, tańce.

11.00-12.30

 • Porządkowanie sali. Przygotowanie dzieci do wyjścia na zajęcia lekcyjne.
 • Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do posiłku. Obiad.
 • Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, zgodne z zainteresowaniami dzieci.

12.30-16.30

 • Pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych.
 • Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznymi planami pracy.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne.
 • Zajęcia integracyjne.
 • Gry i zabawy dydaktyczne.
 • Czytanie baśni, bajek, wierszy i opowiadań.
 • Zajęcia przy muzyce: nauka piosenek, ilustrowanie muzyki ruchem, tańce.
 • Zajęcia relaksacyjne.
 • Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu/na sali gimnastycznej/na patio (w zależności od warunków atmosferycznych).

16.30-17.30

 • Gry i zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 • Gry planszowe.
 • Nauka własna/lektura pod opieką nauczyciela.
 • Porządkowanie sali świetlicowej.

Dzienny rozkład zajęć  może być modyfikowany zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci. Sposób organizacji pracy w świetlicy oraz oferowane aktywności i zajęcia będą zgodne z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz wewnątrzszkolnymi procedurami i ustaleniami.