Samorząd Uczniowski

Jesteś uczniem naszej szkoły? Jesteś członkiem Samorządu Uczniowskiego

Działania Samorządu Uczniowskiego

 

Skład

Klasy 1-3

Przewodniczący - Adrian Nowak
Wiceprzewodnicząca - Natalia Podgórska
Wiceprzewodnicząca - Oliwia Krawczyk

Klasy 4-8

Przewodniczący - Zuzanna Laszczyk
Zastępca - Dominik Radzki
Zastępca - Amelia Ebing

Opiekunowie

Klasy 1-3

Marta Kiełczewska
Magdalena Lewandowska

Klasy 4-8
Anna Jaroszewska
Barbara Gula-Araya
Paulina Palasek