Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

L.p.

Klasy 0-III

Klasy IV-VIII

1.

12 września 2023 r. (wt)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

13 września 2023 r. (śr)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

2.

25 października 2023 r. (śr)

zebranie/dzień otwarty

24 października 2023 r. (wt)

zebranie/dzień otwarty

3.

5 grudnia 2023 r. (wt)

dzień otwarty

(w kl. I-III podanie informacji

 o trudnościach edukacyjnych)

 

6 grudnia 2023 r. (śr)

dzień otwarty

 (podanie informacji

 o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi  zachowania)

 

4.

10 stycznia 2024 r. (śr)

zebranie

9 stycznia 2024 r. (wt)

zebranie

5.

12 marca 2024 r. (wt)

zebranie/dzień otwarty

13 marca 2024 r. (śr)

zebranie/dzień otwarty

6.

8 maja 2024 r. (śr)

zebranie

(w kl. I-III podanie informacji

 o trudnościach edukacyjnych
i zagrożonej promocji)

 

7 maja 2024 r. (wt)

zebranie

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

Spotkanie z Rodzicami
uczniów klas 8 nt. procedur egzaminu ósmoklasisty