Informacja o Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie w języku łatwym do czytania (ETR easy to read)

 • Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego, czyli w skrócie SP42 znajduje się przy ul. Balkonowej 4 w Warszawie.

  Dyrektorem szkoły jest  pani Aneta Lipska.
  Wicedyrektorami są pani Anna Ogorzałek i Agnieszka Frej.

  Czym zajmuje się Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego?

  • SP42 jest szkołą publiczną i zajmuje się kształceniem uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas od pierwszej do ósmej,
  • nauka w szkole jest bezpłatna.

  Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego umożliwia dzieciom:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  • przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • rozwijanie samodzielności i współpracy w grupie,
  • właściwy rozwój poprzez zapewnienie edukacji, opieki i wychowania,
  • wszechstronny rozwój dostosowany do indywidualnych możliwości,
  • umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
  • rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych,
  • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

  Kontakt ze Szkołą Podstawową nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego – załatwienie sprawy

  Jeżeli chcesz się skontaktować z naszą szkołą możesz:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa,
  • możesz wysłać e-mail na adres: sekretariat.sp42@eduwarszawa.pl.
  • możesz zadzwonić pod numer telefonu: 22 811 58 43, 22 675 83 44, 22 675 83 48.
  • możesz przyjść do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

  Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pismo, podanie, dokumenty i otrzymać potrzebną informację o szkole.

  Jak trafić do sekretariatu?

  Sekretariat znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do szkoły, następnie pierwsze drzwi na prawo.

  Jak trafić do nas ?

  • dojście piesze od ul. Chodeckiej, ul. Wyszogrodzkiej, ul. Rembielińskiej. Przejścia dla pieszych przy ul. Chodeckiej, ul. Wyszogrodzkiej, ul. Rembielińskiej posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową,
  • najbliższe przystanki autobusowe: Chodecka 1 (114, 126, 145, 156, 414, N14, N64), Chodecka 02 (114, 126, 145, 156, 212, 414, N14, N64), Chodecka 03 (212).
  • najbliższe przystanki tramwajowe: Julianowska 1 (1, 3, 4, 25), Julianowska 2 (1, 3, 4, 25).
  • najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży z wjazdem od strony ul. Balkonowej oraz na ul. Balkonowej,
  • brak w okolicy postoju taksówek.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

  Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

  • budynek Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie posiada jedno główne wejście, które jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Posiada również podjazd (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych,
  • w budynku szkoły są korytarze, schody, balustrady i windy. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemnie i 1 podziemną, do której prowadzą tylko schody, 
  • w budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
  • na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży z wjazdem od strony ul. Balkonowej oraz na ul. Balkonowej,
  • brak informacji, że możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku,
  • budynek posiada toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • budynek posiada windy dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane,
  • brak windy do celów ewakuacyjnych.