Historia Szkoły Podstawowej nr 42

Historia Szkoły Podstawowej nr 42 sięga początków dwudziestolecia międzywojennego. Właśnie wtedy powstał pierwszy budynek placówki – barak pobudowany u zbiegu ulic: Marywilskiej i Toruńskiej, pośród wielu innych baraków dla bezdomnej ludności Annopola.

Do szkoły uczęszczały dzieci ich mieszkańców. Początkowo liczba uczniów w siedmiu oddziałach nie przekraczała prawdopodobnie dwustu. Dokładne dane nie są znane, ponieważ w czasie działań wojennych, w okresie zdobywania Pragi w 1944 roku, barak spłonął wraz z całą dokumentacją szkolną. W związku z tym jedynymi źródłami wiedzy o najdawniejszej historii Czterdziestej Drugiej są wspomnienia nauczycieli i absolwentów oraz zapisy w kronice prowadzonej od września 1967 roku. Z powodu rozszerzenia obwodu szkoły poprzez przyłączenie do niego kolonii: Ugory i Stefanówek oraz Żerania Wschodniego (po 1934 roku), barak okazał się zbyt mały. Władze oświatowe przystąpiły do budowy dwupiętrowego budynku, który w ciągu roku szkolnego 1937/1938 został wykończony i oddany do użytku. Lekcje w nowej siedzibie prowadzone były tylko przez kilka miesięcy, ponieważ po wkroczeniu Niemców do Warszawy w 1939 roku, został zajęty przez władze okupacyjne i przeznaczony na warsztaty rzemieślnicze (krawieckie i szewskie). Dzieci nadal uczyły się w dawnym baraku szkolnym, aż do czasu jego spalenia. Wróciły do właściwego budynku dopiero po wyzwoleniu Pragi w 1944 roku. W roku szkolnym 1944/45, po przygotowaniu zdewastowanego gmachu przy Toruńskiej 23 do przyjęcia uczniów, przystąpiono do nauki. W tym czasie w siedmiu oddziałach uczyło się ok. dwustu kilkudziesięciu dzieci. W miarę stabilizacji ludności ich liczba stale rosła, a zniszczony budynek doprowadzano do stanu używalności (naprawiano większe uszkodzenia muru, usuwano niewypały bomb lotniczych). W ro¬ku 1947 przyłączono do obwodu szkoły Pelcowiznę, łącząc Szkołę 113 i Białołękę Wieś, która stała się filią SP 42. Przyczyną nagłego wzrostu ilości dzieci w obwodzie szkolnym było powstawanie nowej dzielnicy Warszawy – Nowego Bródna. W czasie wyżu demograficznego w roku szkolnym 1953/54 liczba uczniów sięgała już ponad sześciuset dzieci (w osiemnastu oddziałach) i nadal rosła. W roku szkolnym 1966/67 do szkoły uczęszczało już prawie tysiąc uczniów (25 oddziałów). Bywały też lata, w których mieliśmy w szkole prawie dwa tysiące dzieci. Dopiero w miarę powstawania nowych szkół na Bródnie liczba uczniów SP 42 zaczęła się nieco zmniejszać. SP 42 przez wiele lat dzieliła budynek z Zespołem Szkól Zawodowych o kierunku krawieckim. Szkoła podstawowa zajmowała pierwsze piętro, szkoła zawodowa natomiast drugie piętro. Ze względu na bardzo niewielką salę gimnastyczną, z której korzystali uczniowie szkoły podstawowej, szkoły zawodowej i czasami przedszkole, uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego ćwiczyli na korytarzach i klatkach schodowych. Pomimo tak trudnych warunków lokalowych dzieci garnęły się do sportu. Aby podnieść poziom sportowy powstających drużyn, uczniowie naszej szkoły korzystali z hal sportowych różnych klubów – SKRY, AWF, GWARDII, a nawet dojeżdżali do hali Znicza Pruszków i Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. Wyniki sportowe SP 42 były coraz wyższe.

Z naszej szkoły na areny sportowe polskie i międzynarodowe wyszli:
Anna Maciołek (I liga Skra Warszawa),
Ewa Choińska (AWF Warszawa),
Krzysztof Ogonowski (AWF Warszawa),
Ireneusz Lipiński (AWF Warszawa),
bracia Skrzecz (olimpijczycy boks – Gwardia Warszawa).

W sierpniu 1973 roku w związku z budową Trasy Toruńskiej Czterdziestą Drugą przeniesiono z ulicy Toruńskiej 23 do budynku przy Żuromińskiej 4. W tym samym roku powstał w szkole zwyczaj pasowania na ucznia i uroczystego ślubowania pierwszoklasistów. Po dwóch latach intensywnych przygotowań placówce nadano imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Miało to miejsce 12 maja 1976 r. W tym samym dniu Szkoła Nr 42 otrzymała sztandar ufundowany przez Elektrociepłownię Żerań. Podjęto również decyzję, że hymnem szkoły będzie wiersz Gałczyńskiego „Warszawa” z muzyką Stefana Pruszkowskiego. 12 maja stał się świętem szkoły, które obchodzone jest uroczyście w każdym kolejnym roku. W związku z nadaniem imienia Gałczyńskiego uczniowie naszej szkoły pogłębiali wiedzę o Patronie, spotykając się z żoną poety – Natalią i córką – Kirą, która do dziś jest prawdziwą przyjaciółką placówki i często ją odwiedza, starając się przybliżać kolejnym rocznikom postać swojego ojca. Sport zawsze stanowił ważny punkt wychowania. Przyniósł sukcesy nie tylko szkolne, ale również pozaszkolne. Najważniejszą dyscypliną była piłka ręczna. W roku szkolnym 1973/1974 szkoła zdobyła Mistrzostwo Warszawy w piłce ręcznej dziewcząt. Utworzono klasę sportową, której wychowawcą został Wiesław Brengos – wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w SP 42, trener piłki ręcznej, wielokrotnie odznaczony za krzewienie sportu i osiągnięcia w tej dziedzinie. W 1976 roku dziewczęta zdobyły Mistrzostwo Polski również w piłce ręcznej. Każdy kolejny rok przynosił nowe sukcesy sportowe. W 1979 roku w naszej szkole odbyła się inauguracja XIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, podczas której ówczesny kurator oświaty wręczył naszym zawodnikom puchar za osiągnięcia sportowe. W październiku roku szkolnego 1976/77 Szkoła Podstawowa Nr 42 znów została przeniesiona do nowego budynku – przy ulicy Balkonowej 2/4, w którym mieści się do dziś. Bardzo ważnym momentem w historii szkoły było przyjęcie do niej pierwszych niepełnosprawnych uczniów. Miało to miejsce w roku 1989. Potem, od roku szkolnego 1991/92, pojawiły się dzieci na wózkach inwalidzkich. W szkole zaczęły powstawać klasy integracyjne, zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający. Obecnie mamy 11 oddziałów integracyjnych. Dzieci niepełnosprawne uczęszczają też do klas ogólnodostępnych w ramach tzw. nauczania włączającego. W roku szkolnym 2006/2007 zmieniona została nazwa szkoły. Brzmi ona następująco: Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi.

Czterdziesta Druga od początku swojego istnienia była placówką bardzo gościnną. Bywali u nas znani absolwenci:
pięściarze bracia Grzegorz i Paweł Skrzecz,
olimpijczyk – Władysław Kozakiewicz.

Podejmowaliśmy u siebie gości z Bułgarii, dawnej Czechosłowacji, Węgier, Finlandii, Wielkiej Brytanii. W roku 1987 szkołę odwiedził prof. Henryk Bednarski – ówczesny Minister Edukacji Narodowej.

W szkole gościli również m.in.:
aktorzy: Richard Wilson, Władysław Grzywna, Zofia Czerwińska, Emilia Komarnicka, Julia Wyszyńska, Krystyna Sienkiewicz, Teresa Lipowska, Andrzej Seweryn, Maja Komorowska, Maciej Brzoska, Eliza Borowska, Justyna Bojczuk. Karol Osentowski,
politycy: Prof. Leszek Balcerowicz, Senator Marek Borowski, Prezydent Bronisław Komorowski,
satyrycy: Jacek Fedorowicz,
reżyserzy: Krzysztof Zanussi,
piosenkarze: Majka Jeżowska, Danuta Błażejczyk,
dziennikarze: Michał Cholewiński, Maciej Adamiak, Marta Manowska, Conrado Moreno,
pisarze: Kira Gałczyńska, Marcin Brykczyński,
finaliści konkursu Mister Polski: Rafał Jonkisz, Szymon Rus, Jakub Kucner,
uczestnicy programów telewizyjnych: Rafał Kowal, Grzegorz Bardowski, Anna Warachim.

Od początku istnienia Czterdziestej Drugiej ważną rolę odgrywał w niej sport. Uczniowie wielokrotnie święcili triumfy w różnych dyscyplinach sportowych. Tak jest i dziś. Świadczą o tym puchary, zgromadzone w gablotach znajdujących się tuż przy wejściu. Kolejna dyscyplina, w której szkoła się wyróżniała, to pływanie. Ogromne znaczenie miało tu powstanie w 1983r. sąsiadującego z placówką basenu przy ulicy Balkonowej. Na jego miejscu powstała niedawno nowoczesna pływalnia. Sport nie jest jedyną dziedziną, w której uczniowie szkoły odnoszą sukcesy. Z każdym rokiem przybywa nagród i dyplomów zdobywanych przez laureatów licznych konkursów: recytatorskich, ortograficznych, literackich, plastycznych, matematycznych, języka angielskiego, muzycznych i wokalnych. Od 1994r. uczniowi klasy szóstej, który osiąga najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, pracuje społecznie i reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach, jest przyznawana Nagroda Patrona. Jej otrzymanie jest najwyższym szkolnym wyróżnieniem. Do udziału w zawodach i konkursach uczniowie przygotowują się, zdobywając wiedzę na lekcjach oraz w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych, które są prowadzone w szkole. W trakcie zajęć koła dziennikarskiego powstaje redagowana przez uczniów gazetka szkolna GAŁKA, a Samorząd klas młodszych redaguje gazetkę SZKOLNE KORYTARZE. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na naukę, ale i na zabawę oraz wypoczynek. W tradycję Czterdziestej Drugiej wpisały się wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, bale szóstoklasistów, wizyty w kinach, teatrach i muzeach. Uczniowie biorą też chętnie udział w wielu akcjach charytatywnych, pomagają domom dziecka, szpitalom, hospicjom, schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Od wielu lat tradycją stała się współpraca z Parafią pw. Świętej Siostry Faustyny, policją, strażą miejską, ośrodkiem pomocy społecznej, poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Obecnie w szkole uczy się ponad sześciuset uczniów pod kierunkiem i opieką ponad osiemdziesięciu nauczycieli, niejednokrotnie będących absolwentami tej placówki. Dyrektorem szkoły od września 2021r. jest pani Aneta Lipska.

 

Corocznie składamy wnioski o przyznanie „Orła Targówka” – prestiżowej nagrody przyznawanej corocznie przez Burmistrza Dzielnicy Targówek uczniom targówkowskich szkół.

Laureaci:
- Katarzyna Ogorzałek 
- Klimaszewska Weronika
- Walkiewicz Oliwia
- Grzymkowski Kacper
- Batkowska Zofia
- Prak Maja

Przystąpiliśmy do wielu programów. Są to m.in.:
- SAS – Szkoły Aktywne Społecznie;
- „Edukacja poprzez Szachy – Wars i Sawa grają w szachy”;
- Klub Szkół Unicef;
- Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych.

 

Kierownicy i Dyrektorzy SP 42

1944 – 1945 Stanisław Stanisławski
1945 – 1948 Irena Filipowicz
1948 – 1955 Józef Chmielewski
1955 – 1958 Cecylia Witkowska
1958 – 1969 Janina Zawadzka
1969 – 1971 Maria Kołacin
1971 – 1984 Wiesława Arana – Dybowska
1984 – 1987 Barbara Jakubczak
1987 – 1997 Anna Świecka
1997 – 2006 Małgorzata Piszczoła
2006 – 2021 Anna Nadolska – Buczyńska
2021 obecnie Aneta Lipska