Szkoły Aktywne w Społeczności

Program “Szkoły Aktywne w Społeczności” upowszechnia ideę i rozwój placówek promujących rozwój partnerstwa między szkołą a społecznością lokalną, aktywizujących obywateli i realizujących koncepcję uczenia się przez całe życie.

Szkoły uczestniczące w programie przygotowują się do wdrażania Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności (ang. community schools).

Standardy dotyczą następujących obszarów pracy szkoły: przywództwo, partnerstwo, integracja społeczna, usługi, wolontariat, uczenie się przez całe życie, rozwój społeczności, angażowanie rodziców, kultura szkoły.

Szkoła aktywna społecznie – to szkoła, w której:

  • wspólne są przekonania na temat edukacji jako procesu, który trwa przez całe życie i powinien być dostępny dla każdego członka społeczności, niezależnie od jego wieku;
  • wspólne są przekonania odnośnie wyjścia szkoły poza jej tradycyjną rolę i wizja jej dostępności przez siedem dni w tygodniu, udziału innych członków społeczności
    w zarządzaniu nią, dostępu do zasobów szkolnych dla wszystkich członków społeczności;
  • wspólnie ustalane są potrzeby i zasoby społeczności lokalnej;
  • rodzice mają możliwość udziału rodziców w podejmowaniu decyzji wpływających na jakość edukacji swoich dzieci i dotyczących udziału w życiu szkoły;
  • określona jest rola wszystkich członków wspólnoty w edukacji i rozwoju społeczności, poprawie jakości życia każdego członka wspólnoty.