Honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy za wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Innowator roku 2011 w Oświacie III miejsce w kategorii: ,,Innowacyjna Szkoła"